Παρατίθενται τα προτεινόμενα μέτρα για το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας της Ελλάδας για την περίοδο 2021-2027, όπως έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους.

Φορέας/ Ονοματεπώνυμο Αρχείο προτεινόμενων μέτρων
Ξενάκης Νικόλαος [popup_trigger id=”1993″ tag=”c”]Πίνακες Μέτρων[/popup_trigger]