Ανοιχτή Πρόσκληση

Διαδικασία συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων και ιδιωτών στη ανοιχτή πρόσκληση για τη συγκέντρωση των Μέτρων Προτεραιότητας του νέου ελληνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) για την περίοδο 2021-2027.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του ολοκληρωμένου έργου LIFE-IP 4 Natura, το Πράσινο Ταμείο σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναλάβει τη σύνταξη του νέου Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027. Με σκοπό την ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή όλων των αρμόδιων, ενδιαφερόμενων και σχετικών φορέων στη σύνταξη των μέτρων προτεραιότητας που θα περιλαμβάνει το νέο ΠΔΠ, έχει δημιουργηθεί μια ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τα μέτρα τα οποία θα συμπεριληφθούν στο ΠΔΠ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους από τις 16 Ιανουαρίου έως και τις 22 Μαρτίου 2019 (έναντι της 28ης Φεβρουαρίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά).

Η συμμετοχή στην πλατφόρμα μπορεί να γίνει μέσω των παρακάτω βημάτων, τα οποία θα πρέπει να ακολουθηθούν πλήρως προκειμένου οι προτάσεις των ενδιαφερομένων να πληρούν τα απαραίτητα τεχνικά και ουσιαστικά κριτήρια, ώστε να αξιολογηθούν προς ένταξη στο ΠΔΠ 2021-2027.

1. Αρχικά οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα αρχεία για να προτείνουν τα μέτρα προτεραιότητας.

2. Στη συνέχεια, μετά την έγκριση της εγγραφής τους, θα λάβουν απαντητικό e-mail που θα τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα ακόλουθα αρχεία:
α. Αρχείο Microsoft Excel (Πίνακες Μέτρων για την Ανοικτή Πρόσκληση.xlsx). Το αρχείο αυτό περιέχει τρία φύλλα με πίνακες, εντός των
οποίων οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα προτεινόμενα μέτρα.
β. Αρχείο Adobe pdf (Οδηγίες Συμπλήρωσης Πινάκων Μέτρων Ανοικτής Πρόσκλησης.pdf). Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει αναλυτικές οδηγίες για τη
συμπλήρωση των Πινάκων Μέτρων για την Ανοικτή Πρόσκληση.

3. Όταν οι ενδιαφερόμενοι συμπληρώσουν τους Πίνακες προτεινόμενων μέτρων προτεραιότητας στο αρχείο Microsoft excel θα πρέπει να τους ανεβάσουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ανοικτής πρόσκλησης αφού συνδεθούν με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που δήλωσαν κατά την εγγραφή τους.

4. Θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος των Πινάκων που έχουν αποσταλεί από τους ενδιαφερόμενους, ώστε να πληρούν όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις, που θα περιγράφονται αναλυτικά στο αρχείο των Οδηγιών Συμπλήρωσης. Εφόσον βρεθεί ότι οι Πίνακες έχουν συμπληρωθεί σωστά θα αναρτώνται σε συνολικούς Πίνακες στην ιστοσελίδα της ανοικτής πρόσκλησης των Μέτρων Προτεραιότητας, ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έχουν πρόσβαση και γνώση των μέτρων που έχουν προταθεί ανά πάσα στιγμή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση των μέτρων στους Πίνακες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση greekpaf21-27@prasinotameio.gr με τις σχετικές ερωτήσεις τους. Επιπλέον αυτού, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Διαδικτυακό Σεμινάριο με αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του πίνακα μέτρων. Το σεμινάριο μεταδόθηκε ζωντανά από το
κανάλι Youtube του LIFE-IP 4 NATURA την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019, στις 11 πμ.

Έχεις λογαριασμό;

Δημιουργία Λογαριασμού