Πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε Σούνιο, Δίκτη, Φαλακρό και Βεγορίτιδα

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA προχωράει με μια ακόμα σημαντική δράση, την προετοιμασία για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης σε επιλεγμένες περιοχές Natura 2000 στα γεωγραφικά όρια των τριών περιφερειών (Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Κρήτης και Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας που συμμετέχουν ως εταίροι στο έργο. Τα Σχέδια Διαχείρισης καταρτίζονται στο πλαίσιο του εν εξελίξει έργου «Εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, σχεδίων ΠΔ και Υπουργικών Αποφάσεων Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας», το οποίο αποτελεί την κύρια συμπληρωματική δράση του ολοκληρωμένου έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Στο πλαίσιο της δράσης οι τρεις Περιφέρειες και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διοργάνωσαν τον Μάϊο και Ιούνιο (24, 25, 26/05/2021 και 11/06/2021) ημερίδες εργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης, με σκοπό την παρουσίαση των σαράντα σύμφωνα με την πρόταση του έργου, υποψήφιων περιοχών Natura 2000 και την προτεραιοποίησή τους για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης.

Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά και συμμετείχαν στον διάλογο σημαντικοί για την υλοποίηση της δράσης εμπλεκόμενοι φορείς (αντιπρόσωποι της περιφερειακής και αποκεντρωμένης διοίκησης, των δήμων, επιστημονικών φορέων, Φορείς Διαχείρισης, ΜΚΟ κ.α.), οι οποίοι ενημερώθηκαν τόσο για τη δράση του έργου και τη σημασία των υποψήφιων περιοχών Natura 2000 όσο και για τη δομή των Σχεδίων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών από τον Συντονιστή του έργου των ΕΠΜ.

Για την ιεράρχηση και την πρόταση τριών περιοχών Natura 2000 από την κάθε Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη λήφθηκαν υπόψη και συζητήθηκαν με τους εμπλεκόμενους φορείς διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγμα η οικολογική αξία των περιοχών (η παρουσία ειδών και τύπων οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος, ενδημικών ειδών κ.α.), η ποικιλία οικοσυστημάτων και η σημασία οικοσυστημικών υπηρεσιών, οι ανάγκες προστασίας (πιέσεις και απειλές,  υποβαθμισμένοι οικότοποι και οικοσυστήματα), η ύπαρξη άλλων καθεστώτων προστασίας, τυχόν συνέργειες με άλλα Σχέδια Διαχείρισης, οι δυνατότητες συνεργασίας με τοπικούς φορείς (π.χ. σήμα προέλευσης προϊόντων), άλλα έργα και δράσεις διαχείρισης που έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται στις υποψήφιες περιοχές κ.ά.

Τα αποτελέσματα των ημερίδων, τρεις προτεινόμενες περιοχές για την κάθε Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη, παρουσιάστηκαν στη συνέχεια, σε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του έργου. Η εποικοδομητική συζήτηση των μελών της Επιτροπής και η περαιτέρω αξιολόγηση του βαθμό προτεραιότητάς και δυνατότητας εφαρμογής Σχεδίου Διαχείρισης οδήγησε στην οριστική πρόταση μιας περιοχής Natura 2000 για την κάθε Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη.

Σημειώνεται ότι, ανάλογα με το περιεχόμενο των Σχεδίων Διαχείρισης (πληθώρα, είδος και κόστος προτεινόμενων μέτρων και δράσεων) η εκπόνηση των οποίων αναμένεται να ολοκληρωθεί, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA θα εξεταστεί η δυνατότητα πιλοτικής εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης και σε άλλες εκ των προτεινόμενων περιοχές Natura 20

Περισσότερα στοιχεία για τις τέσσερεις επιλεγμένες περιοχές Natura 2000, τα Σχέδια Διαχείρισης των οποίων θα εφαρμοστούν πιλοτικά στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA, δείτε εδώ.

Αφήστε ένα Σχόλιο

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *