Πολιτική απορρήτου

Ενημέρωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των χρηστών-επισκεπτών του Ιστοτόπου «Εδώ ζούμε» (https://edozoume.gr/), συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» (https://edozoume.gr/e-learning/ – εγγραφή μέσω ηλεκτρονικής φόρμας) του WWF Ελλάς, ο οποίος δημιουργήθηκε και λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002).

Η παρούσα ενημέρωση έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679/ΕΕ «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» («ΓΚΠΔ»).

Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα ενημέρωση, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» https://edozoume.gr/e-learning/ (εφεξής «o Ιστότοπος») και όταν επιλέξετε να εγγραφείτε στην πλατφόρμα «Εδώ ζούμε» για να παρακολουθήσετε το προσφερόμενο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά την παρούσα ενημέρωση, για να ενημερώνεστε για τυχόν μεταβολές της.

Ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας;

Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια του Ιστοτόπου είναι το Κοινωφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση – WWF Ελλάς» (εφεξής «το WWF Ελλάς»), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-3314893 (εσωτ. 459), διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: edozoume@wwf.gr. Κατά την ολοκλήρωση του έργου LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002) την ημερομηνία 30/11/2025 το έργο θα μεταβιβαστεί στο ΥΠΕΝ το οποίο θα καταστεί ο νέος υπεύθυνος επεξεργασίας.

Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ως άνω ηλεκτρονική διεύθυνση.

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σας επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς, με ποια νομική βάση και πόσο χρόνο τα διατηρούμε;

Α. Κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και νομική βάση επεξεργασίας

  1. Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στον Ιστότοπο. Ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας συλλέγονται μέσω cookies και λοιπές παρεμφερείς τεχνικές. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική χρήσης cookies. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στο έννομο συμφέρον μας να οργανώσουμε και διαχειριστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον Ιστότοπο.
  2. Όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή επικοινωνούμε μαζί σας τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα είτε απευθείας είτε με τη χρήση ειδικής φόρμας επικοινωνίας (όπως αυτή παρέχεται σε ειδική σελίδα του ιστοτόπου), συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, κατά περίπτωση, το ονοματεπώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας και τις πληροφορίες που θα μας μεταφέρετε τηλεφωνικά και εκείνες που θα καταγράψετε στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας. Εάν κατά την ως άνω επικοινωνία ζητείται να δηλώσετε τη συγκατάθεσή σας σχετικά με την λήψη πρόσθετων πληροφοριών (όπως λήψη ενημερωτικού ή επικοινωνιακού υλικού κ.α.), βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρείχατε.
  3. Όταν συμπληρώνετε τη φόρμα εγγραφής στο πεδίο «Σύνδεση/Εγγραφή» ή στο πεδίο «Ξεκίνα την εκπαίδευση» της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης “εδώ ζούμε”, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε το όνομα και επώνυμό σας, την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, τον φορέα στον οποίο ανήκετε, την περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα όπου εντοπίζεται το επαγγελματικό ή άλλο ενδιαφέρον σας. Βασίζουμε την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας στη συγκατάθεση που μας παρέχετε, με την εγγραφή σας στην ως άνω πλατφόρμα.

Όταν το επιβάλλει η νομοθεσία, βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στη υποχρέωσή μας να συμμορφωθούμε (π.χ. ενημέρωση των αρχών, όταν απαιτείται).

Β. Σκοπός

Για τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε», σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας στις παραπάνω περιπτώσεις είναι η προώθηση, οργάνωση, διαχείριση, βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε», η διαχείριση και αντιμετώπιση των αιτημάτων και παρατηρήσεών σας, η καταγραφή της προόδου σας στα μαθήματα, η παροχή Βεβαίωσης παρακολούθησης, και η προώθηση και βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Για τους απλούς επισκέπτες του Ιστοτόπου που δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε», σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας είναι η βέλτιστη οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία του Ιστοτόπου καθώς και η αποστολή ενημερωτικής αλληλογραφίας εφόσον έχετε εγγραφεί σε αυτή, η πρόσκληση για συμμετοχή σε σε τυχόν έρευνες που διοργανώνουμε, η επικοινωνία μας μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας, η ενημέρωση για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.

Κατ’ εξαίρεση σκοπός επεξεργασίας μπορεί να θεμελιωθεί στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις, (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Γ. Χρόνος διατήρησης

Για τους εγγεγραμμένους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε», θα διατηρήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένοι χρήστες, εκτός εάν ο νόμος επιβάλλει να τα διατηρήσουμε για διαφορετικό χρονικό διάστημα. Επίσης θα διατηρήσουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα σας για όσο διάστημα είναι απαραίτητο να προστατεύσουμε, θεμελιώσουμε ή επιδιώξουμε τα δικαιώματά μας, όπως σε περίπτωση δικαστικής διαφοράς. Όταν πάψετε να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στην ως άνω ηλεκτρονική πλατφόρμα, διατηρούμε το ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία, που μας έχετε δώσει, σε χωριστό ηλεκτρονικό αρχείο για πρώην εγγεγραμμένους χρήστες, ώστε να μην ενοχληθείτε από ενέργειες ενημέρωσης στο πλαίσιο της λειτουργίας της ως άνω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Για τους απλούς επισκέπτες του Ιστοτόπου που δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε», θα διατηρήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα σας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Από πού συλλέγουμε, με ποιους μοιραζόμαστε και πως διαβιβάζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ);

Α. Πηγές Συλλογής

Συλλέγουμε τα προσωπικά δεδομένα σας απευθείας από εσάς κατά την επικοινωνία σας ή κατά την εγγραφή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε».

Β. Παραλήπτες

Τα προσωπικά δεδομένα σας επεξεργάζονται μόνο οι εργαζόμενοί μας που διαχειρίζονται τον Ιστότοπο και το Έργο. Επίσης πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας θα έχουν:

  1. Πάροχοι υπηρεσιών για το σκοπό λειτουργίας, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του Ιστοτόπου και υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων από την χρήση του Ιστοτόπου από εσάς.
  2. Αρμόδιες αρχές, εφόσον έχουμε τέτοια νομική υποχρέωση συμμόρφωσης.

Οι προαναφερόμενοι πιθανοί παραλήπτες αποκτούν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά δεδομένα σας που κρίνονται απολύτως απαραίτητα, για να εκπληρώσουν τους ανωτέρω σκοπούς.

Γ. Διαβίβαση Δεδομένων εκτός ΕΟΧ

Κάποιοι από τους παραπάνω πιθανούς παραλήπτες των προσωπικών δεδομένων σας ενδεχομένως να βρίσκονται σε χώρες εντός ή εκτός του ΕΟΧ. Οι χώρες εκτός του ΕΟΧ δεν έχουν τον ίδιο βαθμό προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Επομένως σε περίπτωση που πρέπει να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σας εκτός του ΕΟΧ σε χώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θεωρεί ασφαλή, διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας με βάση συμβατικές ρήτρες, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πως φυλάσσουμε και διασφαλίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Τα πληροφοριακά συστήματά μας προστατεύονται από μη επιτρεπτή πρόσβαση μέσω κωδικών πρόσβασης και ελέγχων σε διάφορα επίπεδα. Η ηλεκτρονική διακίνηση προσωπικών δεδομένων γίνεται με κρυπτογραφημένα μηνύματα και αυστηρά κριτήρια αναγνώρισης του παραλήπτη. Ωστόσο, το WWF Ελλάς δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον Ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής.

Ποια δικαιώματα έχετε;

α. Δικαίωμα Πρόσβασης. Έχετε το δικαίωμα να λάβετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επιβεβαίωση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας, να ζητήσετε λεπτομέρειες σχετικά με τις δραστηριότητες της επεξεργασίας και να προμηθευτείτε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας που υφίστανται επεξεργασία.

β. Δικαίωμα Διόρθωσης, Διαγραφής και Περιορισμού. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (κατά περίπτωση) των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας.

γ. Δικαίωμα Φορητότητας. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, και σε ορισμένες περιπτώσεις θα διαβιβάσουμε, κατόπιν αιτήματός σας, τα δεδομένα σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικώς εφικτό.

δ. Δικαίωμα Εναντίωσης. Έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να απαιτήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, αλλά εφόσον συντρέχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας, θα εξακολουθήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για σκοπούς αποστολής ενημερωτικού ή άλλου σχετικού υλικού δηλαδή να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας που έχετε εγγράφει και να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα κ.λπ. από εμάς. Εφόσον το πράξετε, θα ικανοποιήσουμε το αίτημά σας.

ε. Συγκατάθεση. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για συμμετοχή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε» και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας οποτεδήποτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση edozoume@wwf.gr. Η απόσυρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που προηγήθηκε ούτε της επεξεργασίας που βασίζουμε σε άλλη νομική βάση και όχι στη συγκατάθεσή σας. Δεν έχετε νομική ή συμβατική υποχρέωση να μας παράσχετε τα προσωπικά δεδομένα σας ούτε να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε»στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε». Ωστόσο, χωρίς να μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα σας, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης «Εδώ ζούμε».

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας δεν θα πληρώσετε κάποια αμοιβή ή αντίτιμο. Παρόλα αυτά, αν κατά την επεξεργασία του αιτήματός διαπιστωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε το αίτημα σας το WWF Ελλάς μπορεί να υποστεί δυσανάλογη επιβάρυνση ή ότι το αίτημα σας είναι παντελώς αβάσιμο ή υπερβολικό τότε μπορεί να σας επιβάλουμε κάποιο εύλογο ποσό ως έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος.

Μπορείτε να ασκήσετε καθένα από αυτά τα δικαιώματα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης edozoume@wwf.gr.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα
Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600
Fax: +30 210 6475628
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ανήλικοι Χρήστες

Το WWF Ελλάς περιορίζει τη χρήση του Ιστοτόπου μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Περαιτέρω, πρόθεση του WWF Ελλάς είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί κάθε φορά, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στον Ιστότοπο.

Τροποποίηση των παρόντων όρων

Το WWF Ελλάς δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στον Ιστότοπο.