Το LIFE-IP 4 NATURA («Ολοκληρωμένες δράσεις για την διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» με κωδικό LIFE16 IPE/GR/000002), είναι το πρώτο ολοκληρωμένο έργο LIFE (LIFE Integrated Project – LIFE IP) που εγκρίνεται για την Ελλάδα και αποτελεί το σημαντικότερο έργο των τελευταίων δεκαετιών για την προστασία της ελληνικής φύσης.

Στόχος του είναι η ουσιαστική ενίσχυση της προστασίας της φύσης στην Ελλάδα, με τρόπο που να διασφαλίζει ταυτόχρονα τη συμμόρφωση της χώρας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Για τον λόγο αυτό, για πρώτη φορά ενσωματώνονται συνεκτικά, σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, δράσεις οι οποίες καλύπτουν όλο το εύρος των παραμέτρων που σχετίζονται με την προστασία της φύσης: πολιτική, οικονομία, κοινωνία, επιστημονική γνώση.

Στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA -του μεγαλύτερου σε διάρκεια και χρηματοδότηση προγράμματος για τη φύση που έχει λάβει ποτέ η χώρα- δώδεκα εταίροι, υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώνουν τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια «ασπίδα» για την ελληνική φύση, σχεδιάζοντας νέα εργαλεία προστασίας και διαχείρισης και αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες που προσφέρει η αρμονική συνύπαρξη του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Το έργο έχει διάρκεια 8 έτη (2018-2025)
και προϋπολογισμό €17 εκατ.
(με συγχρηματοδότηση €10,2 εκατ. από την ΕΕ, και εθνική συμμετοχή €4 εκατ. από το Πράσινο Ταμείο και τη συμμετοχή των εταίρων)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (συντονιστής έργου)

Πανεπιστήμιο Πατρών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

WWF Ελλάς

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Περιφέρεια Αττικής

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας

Πράσινο Ταμείο

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Στόχοι

Το έργο αυτό συνιστά την πρώτη ολοκληρωμένη και συντονισμένη πρωτοβουλία για την υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας της χώρας για το Δίκτυο Natura 2000 σε Εθνικό, Περιφερειακό και Τοπικό Επίπεδο. Συγκεκριμένα αποσκοπεί:

στη βελτίωση της κατάστασης διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων

στην ολοκληρωμένη διαχείριση του δικτύου Natura 2000

στην ενδυνάμωση των αρχών και υπηρεσιών που είναι αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας για τη φύση

στην ενεργό συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων στη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών Natura 2000

στην ευρεία ενημέρωση του ελληνικού κοινού αναφορικά με το δίκτυο Natura 2000, στην ενεργή συμμετοχή των πολιτών και στην υιοθέτηση νοοτροπιών και συμπεριφορών θετικών απέναντι στις περιοχές Natura

στην κινητοποίηση συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων για την επίτευξη των στόχων των οδηγιών για τη φύση στην Ελλάδα

Έτσι, στο πλαίσιο του έργου
θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

  1. Εκπόνηση, θεσμοθέτηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης ειδών και οικοτόπων κοινοτικού ενδιαφέροντος.
  2. Πιλοτική εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000 σε 4 γεωγραφικές περιοχές της χώρας (Περιφέρειες Αττικής, Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και τα χωρικά όρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας).
  3. Χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλες τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 της χώρας (για πρώτη φορά στην Ελλάδα).
  4. Δημιουργία καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών του δικτύου Natura 2000, που αξιοποιούν τα διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση των ειδών και οικοτόπων και θα αποτυπώνουν χωρικά τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.
  5. Κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών και δημιουργία νέων σύγχρονων εργαλείων άσκησης πολιτικής, τα οποία θα διευκολύνουν τη λήψη ορθών αποφάσεων από στελέχη όλων των επιπέδων της δημόσιας διοίκησης για την καλύτερη διαχείριση των περιοχών Natura 2000.
  6. Ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης για το δίκτυο Natura 2000 με επίκεντρο της Ημέρα Natura 2000.
  7. Επικαιροποίηση του πλαισίου δράσεων προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000 για την περίοδο 2021-2027 ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 2000.
  8. Συντονισμός και παρακολούθηση των έργων που αφορούν τις περιοχές του δικτύου Natura 2000 και χρηματοδοτούνται από όλες τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές και εθνικές πηγές.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Η Ελλάδα είναι μία χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα τόσο όσον αφορά τον αριθμό των ειδών όσο και την κατάσταση και την ποικιλία των οικοσυστημάτων. Για αυτόν το λόγο έχει και σημαντική ευθύνη στη διατήρηση του φυσικού της πλούτου.

(Κάντε κλικ πάνω στο γράφημα για να δείτε ολόκληρη την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου)

Ωστόσο, για πολλά χρόνια η προστασία της φύσης δεν ήταν προτεραιότητα ούτε της πολιτείας ούτε των πολιτών:

  • Η εφαρμογή της νομοθεσίας για τα φύση χαρακτηριζόταν από καθυστερήσεις και κενά με αποτέλεσμα η χώρα να έχει οδηγηθεί στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • 8 στους 10 Έλληνες (78%) είτε δεν έχει ακούσει ποτέ τον όρο Natura 2000, είτε τον έχει ακούσει, αλλά δεν γνωρίζει τι είναι.

Το έργο LIFE-IP 4 NATURA εντάσσεται σε ένα νέο πλαίσιο για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα. Πρόσφατα, επεκτάθηκαν τα όρια υφιστάμενων περιοχών Natura 2000 και προστέθηκαν νέες. Σαν αποτέλεσμα, το δίκτυο Natura 2000 καλύπτει πλέον περίπου 28% της χερσαίας και 20% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας. Επίσης, τέθηκαν οι βάσεις για το εθνικό σύστημα προστατευόμενων περιοχών, με τους φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών να έχουν κεντρικό ρόλο.

Το LIFE-IP 4 NATURA θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο νέο αυτό πλαίσιο, αλλά και συμπληρωματικά, «θεραπεύοντας» ελλείψεις του παρελθόντος σε πολλά επίπεδα, και καλύπτοντας κενά που μέχρι σήμερα δεν επέτρεπαν την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου Natura 2000. Η υλοποίηση του έργου θα είναι καταλυτική για την προστασία των περιοχών Natura 2000 και της βιοποικιλότητας, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο τα θεμέλια και για την αναπτυξιακή προοπτική τους.

Δείτε επίσης: Ενημερωτικό φυλλάδιο: LIFE-IP 4 NATURA

Η ομάδα του έργου

Ομάδα Διοίκησης Έργου

1. Ιωάννης Μητσόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος
2. Αλεξάνδρα Καββαδία, Συντονίστρια
3. Παναγιώτης Τσολακίδης, Υπεύθυνος Οικονομικής Διαχείρισης
4. Βασιλική Μαρκαντωνάτου, Γραμματειακή Υποστήριξη

Επιτροπή Διαχείρισης Έργου

1. Ιωάννης Μητσόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, Στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Κατερίνα Κουτσοβούλου, Δρ. Βιολόγος, Πράσινο Ταμείο
3. Γεώργιος Μαλλίνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
4. Παναγιώτης Δημόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών
5. Απόστολος Κυριαζόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

6. Αντιγόνη Γκούφα, Στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Περιφέρεια Αττικής
7. Άννα Καγιαμπάκη, Στέλεχος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Περιφέρεια Κρήτης
8. Παρασκευή Χουρίδου, Στέλεχος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης
9. Ελπίδα Γρηγοριάδου, Στέλεχος της Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Μακεδονίας, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
10. Θεοδότα Νάντσου, Επικεφαλής Περιβαλλοντικής Πολιτικής, WWF Ελλάς
11. Παναγιώτης Κορδοπάτης, Δασολόγος, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία

Επιστημονική Συμβουλευτική Επιτροπή

1. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
2. Βασίλειος Λυκούσης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας – ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
3. Ιωάννης Μητσόπουλος, Δρ. Δασολόγος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
4. Αθανάσιος Καλλιμάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
5. Εμμανουήλ Βασιλάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
6. Κωνσταντίνος Θάνος, Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
7. Δημήτριος Μπακαλούδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
8. Σάββας Καζαντζίδης, Τακτικός Ερευνητής, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ
9. Νικόλαος Καραβάς, Δρ. Περιβαλλοντολόγος, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
10. Πέτρος Λυμπεράκης, Δρ. Βιολόγος, Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
11. Ιωάννης Ματσίνος, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
12. Δέσποινα Βώκου, Καθηγήτρια, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

follow us: