1η Συνεδρίαση της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του LIFE-IP 4 NATURA

8 Ιουλίου, 2019
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Συντονιστής του Έργου LIFE-IP 4 NATURA “Integrated actions for the conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece” διοργάνωσε την πρώτη συνεδρίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Έργου LIFE-IP 4 NATURA την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2019.

 width=Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης έγινε αναλυτική παρουσίαση του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA και, πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν τα εξής:

– Περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του Έργου

– Περιγραφή των ολοκληρωμένων έργων LIFE ΙΡ

– «Ιστορική αναδρομή» του Έργου

– Περιγραφή δράσεων ανά εταίρο

– Ρόλος της Επιστημονικής Επιτροπής

– Παραδοτέα Έργου

– Κατηγορίες δαπανών (κόστος και ποσοστά ανά κατηγορία)

– Συμπληρωματικές πηγές χρηματοδότησης / ΕΠΜ και Σχέδια Διαχείρισης

– Added value σε πολιτικές της Ε.Ε.

Επίσης, έγινε παρουσίαση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου για τις Δράσεις Α.1, Α.3, C.3, καθώς και C.5, E.1 και D.1 (αναλυτικά για τις δράσεις του Έργου, δείτε ΕΔΩ).

Μεταξύ άλλων, συζητήθηκε η συμμετοχή της Ε.Ε. στην αξιολόγηση των Σχεδίων Δράσης και παρακολούθηση των παραδοτέων, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Έργου, καθώς και μια σύντομη παρουσίαση της Β’ Φάσης του Έργου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:

– Βασίλειος Λυκούσης, Πρόεδρο της Επιτροπής ΦΥΣΗ 2000

– Ιωάννης Μητσόπουλος, ΥΠΕΝ

– Αθανάσιος Καλλιμάνης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Σάββας Καζαντζίδη, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

– Δημήτριος Μπακαλούδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Κωνσταντίνος Θάνος, Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Νικόλαος Καραβάς, ΥΠΑΑΤ

– Δέσποινα Βώκου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

– Εμμανουήλ Βασιλάκης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

καθώς και:

Αλεξάνδρα Καββαδία (ΥΠΕΝ)

Ελένη Καράλη (ΥΠΕΝ)

Κατερίνα Κουτσοβούλου (Πράσινο Ταμείο)