7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του LIFE-IP 4 NATURA

27 Ιουλίου, 2021
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

 width=H 7η Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Έργου LIFE-IP 4 NATURA πραγματοποιήθηκε με επιτυχία τον Ιούνιο 2021, μέσω δυο τηλεδιασκέψεων.

Αντικείμενο της πρώτης συνάντησης της Επιτροπής Διαχείρισης (Παρασκευή, 18 Ιουνίου) αποτέλεσε η τελική επιλογή των περιοχών Natura 2000 για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης.

 width=Μετά από συζήτηση των αποτελεσμάτων των ημερίδων εργασίας που είχαν διοργανωθεί νωρίτερα τον Μάιο και Ιούνιο για την επιλογή των περιοχών Natura 2000 και περαιτέρω αξιολόγηση του βαθμού προτεραιότητάς και δυνατότητας εφαρμογής Σχεδίων Διαχείρισης στις προτεινόμενες περιοχές, τα μέλη της επιτροπής κατέληξαν στην πρόταση τεσσάρων περιοχών Natura 2000 για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία επιλογής περιοχών Natura 2000 για την πιλοτική εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

 

 width=Σκοπός της δεύτερης συνάντησης της Επιτροπής Διαχείρισης (Δευτέρα, 5 Ιουλίου) ήταν η παρουσίαση της προόδου του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου κατά το έβδομο εξάμηνο της υλοποίησής του. Επίσης συζητήθηκε η πορεία υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων διατήρησης του έργου και ο γενικός προγραμματισμός για τις επόμενες φάσεις του έργου.