Η έκθεση περιλαμβάνει τα 40 έργα που διακρίθηκαν στον 1ο πανελλήνιο φωτογραφικό διαγωνισμό «Click στη φύση».
Σχεδιασμός και επιμέλεια έκθεσης: Περιοδικό Φωτογράφος

*Ενημέρωση, 26/5/2021: Η αρχικά ανακοινωθείσα (21/5/2021) κατάταξη των νικητών του διαγωνισμού χρειάστηκε να επικαιροποιηθεί, προκειμένου να εξεταστούν ενστάσεις που τέθηκαν υπόψιν των διοργανωτών. Η τελική κατάταξη είναι αυτή που ακολουθεί.