Διεθνής απήχηση για το επιστημονικό έργο του LIFE-IP 4 NATURA

20 Ιανουαρίου, 2021
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Στο διαδικτυακό «εξώφυλλο» ενός εκ των εγκυρότερων επιστημονικών περιοδικών διεθνώς φιλοξενείται το έργο που πραγματοποιείται από το LIFE-IP 4 NATURA για την χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων της Ελλάδας.

Για τη χαρτογράφηση, με μεθόδους τηλεπισκόπησης, αξιοποιήθηκαν αλγόριθμοι μηχανικής μάθησης προκειμένου να ταξινομηθούν δορυφορικές εικόνες της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος (European Space Agency) από τους δορυφόρους Sentinel-1 A/B και Sentinel-2. Επιπλέον χρησιμοποιήθηκαν γεωχωρικά δεδομένα χρήσης/κάλυψης γης του ελληνικού χώρου (όπως για παράδειγμα διανυσματικά δεδομένα) από υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου και αποτελέσματα του προγράμματος Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι είναι η πρώτη φορά που πραγματοποιείται χαρτογράφηση αυτού του είδους στη χώρα μας.

 width=

Στην ομάδα που συνέταξε τη σχετική εργασία συμμετείχαν ερευνητές από το Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς επίσης και ερευνητές του Τμήματος Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Στην εργασία, με τίτλο National Scale Land Cover Classification for Ecosystem Services Mapping and Assessment, Using Multitemporal Copernicus EO Data and Google Earth Engine, περιγράφεται μεταξύ άλλων η μεθοδολογία που αναπτύχθηκε, προκειμένου η ομάδα των ερευνητών από τα τρία επιστημονικά ιδρύματα της χώρας μας να αντιμετωπίσει προκλήσεις που σχετίζονται με τις υπολογιστικές και χρονικές απαιτήσεις της επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων για την χαρτογράφηση τύπων οικοσυστημάτων σε εθνικό επίπεδο, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους (cloud computing).

Η μεθοδολογία αυτή επιτρέπει την ανανέωση της πληροφορίας σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ, παράλληλα, τα χαρτογραφικά δεδομένα που προέκυψαν και ο κώδικας που αναπτύχθηκε για την ταξινόμηση, είναι διαθέσιμα στο κοινό και στην επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω αξιοποίηση.

Η επιλογή της επιστημονικής εργασίας για προβολή στην πρώτη σελίδα του περιοδικού Remote Sensing, καταδεικνύει την πρωτοτυπία και συνεισφορά της από ερευνητική και επιχειρησιακή οπτική. Το συγκεκριμένο περιοδικό είναι από τα σημαντικότερα στον επιστημονικό κλάδο της τηλεπισκόπησης, τόσο με βάση το συντελεστή απήχησης (Journal Citation Reports της Thomson Reuters) όσο και άλλους επιμέρους δείκτες αξιολόγησης.