Δικτύωση έργων LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα στην Ελλάδα

14 Νοεμβρίου, 2019
Κατηγορίες: Δελτία Τύπου
Tags:

Αναγνωρίζοντας ότι η αποτελεσματική προστασία του φυσικού πλούτου της χώρας μας βρίσκεται ενώπιον σοβαρών προκλήσεων, αλλά και σημαντικών ευκαιριών, εκπρόσωποι όλων των ενεργών έργων LIFE τα οποία υλοποιούνται στην Ελλάδα συναντήθηκαν, στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2019, σε διημερίδα που οργανώθηκε από το LIFE-IP 4 NATURA και την ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE.

Είναι βέβαιο ότι επιμέρους προσπάθειες και έργα για την αναχαίτιση της κρίσης απώλειας βιοποικιλότητας ενισχύουν την αποτελεσματικότητά τους όταν χτίζονται κοινές προσπάθειες. Έτσι, η διημερίδα αυτή λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής εμπειριών και εντοπισμού συνεργειών που θα επιφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη όχι μόνο για κάθε ξεχωριστό έργο, αλλά και για τον συνολικό τους αντίκτυπο.

 width=

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης έγιναν παρουσιάσεις των έργων LIFE Capacity Building – Greek LIFE Task Force (κ. Γιώργος Πρωτόπαπας, Διευθυντής Πράσινου Ταμείου) και LIFE-IP 4 NATURA (κ. Ιωάννης Μητσόπουλος, επιστημονικός υπεύθυνος έργου – Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας). Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα 13 παραδοσιακά έργα LIFE για τη φύση και τη βιοποικιλότητα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα μας από εκπροσώπους των ομάδων έργων. Αναδείχθηκε έτσι το σημαντικό αποτύπωμα που το ευρωπαϊκό εργαλείο LIFE έχει για την προστασία της ελληνικής φύσης, καθώς και το μεγάλο εύρος των παρεμβάσεων που υποστηρίζει.

 width=Επίσης, διερευνήθηκε η συνεισφορά των έργων στην υλοποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) 2014-2020 και, για πρώτη φορά, χαρτογραφήθηκαν όλες οι επιμέρους δράσεις και η αντιστοίχισή τους με τους άξονες του ΠΔΠ. Σκοπός αυτής της συμμετοχικής άσκησης ήταν η βελτίωση της γνώσης των συμμετεχόντων σχετικά με το ΠΔΠ, ενώ τα δεδομένα που συλλέχθηκαν θα αξιοποιηθούν και κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης περιελάμβανε την παρουσίαση πρότασης για τις δυνατότητες διαμοιρασμού μεθόδων και εργαλείων σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων στις οικοσυστημικές λειτουργίες των έργων LIFE, με βάση τα αποτελέσματα του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Επιπρόσθετα, έγινε παρουσίαση των δράσεων των έργων που αφορούν στην ανάπτυξη δυναμικού (capacity building), η οποία συνοδεύτηκε από ανάδειξη, μέσα από μια διαδραστική διαδικασία, καλών παραδειγμάτων και κοινών προκλήσεων.

 width=Στη συνάντηση μετείχαν εκπρόσωποι από τα 13 ενεργά παραδοσιακά έργα LIFE και το LIFE-IP 4 NATURA, στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Πράσινου Ταμείου, ενώ σύντομους χαιρετισμούς απηυθύναν ο κ. Φώτης Παπούλιας (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ο κ. Στάθης Σταθόπουλος (πρόεδρος ΔΣ Πράσινου Ταμείου), και η κ. Αναστασία Κουτσολιούτσου (υπεύθυνη ΝΕΕΜΟ EEIG για την παρακολούθηση των ελληνικών έργων LIFE).

Δείτε το πρόγραμμα της διημερίδας, τη συνοπτική παρουσίαση των έργων και την παρουσίαση των δράσεων capacity building.