Δίνουμε πνοή στο νέο εθνικό «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας»

18 Ιανουαρίου, 2019
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Το Πράσινο Ταμείο και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλούν όλους τους αρμόδιους και ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν τις προτάσεις τους για τα μέτρα προτεραιότητας του νέου Εθνικού Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας, για την προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Με στόχο τη διαφάνεια και την ουσιαστική συμμετοχή και συμβολή όλων των φορέων, η σύνταξη των μέτρων προτεραιότητας θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μέσα από μια δημόσια και ανοιχτή διαδικασία.

Μέσα από την πλατφόρμα που σχεδιάστηκε, οποιοσδήποτε φορέας ή πολίτης μπορεί όχι μόνο να υποβάλει τις δικές του προτάσεις, αλλά και να έχει πρόσβαση στο σύνολο των προτάσεων που έχουν υποβληθεί.

Η επικαιροποίηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο Natura 2000, για την περίοδο 2021-2027, αποτελεί έναν εκ των βασικών στόχων του Έργου LIFE-IP 4 NATURA, ώστε να υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις περιοχές Natura 2000 της χώρας μας.

Δείτε επίσης:

Τι είναι το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας;

Στα «σκαριά» το νέο εθνικό «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας»