Το WWF Ελλάς, στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA και της δράσης για την κατάρτιση και ενδυνάμωση ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών, διοργανώνει την Τετάρτη 30 Ιουνίου και ώρα 10.00  το πρώτο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Το νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000». Το σεμινάριο αυτό αποτελεί το πρώτο μιας σειράς σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν κατά το διάστημα Ιουνίου-Ιουλίου 2021.

Τα σεμινάρια καλούνται να παρακολουθήσουν στελέχη δημοσίων υπηρεσιών και φορέων με αρμοδιότητα στη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 και στην αδειοδότηση έργων από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Κρήτης και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας (εταίροι του έργου), καθώς και υπάλληλοι από τις αρμόδιες κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η πρώτη αυτή σειρά σεμιναρίων επικεντρώνεται στο νομικό πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τις περιοχές Natura 2000, καλύπτοντας θέματα του ευρωπαϊκού και του εθνικού νομικού πλαισίου. Κατά το πρώτο μέρος κάθε σεμιναρίου, παρουσιάζονται αναλυτικά οι δύο οδηγίες για τη φύση και οι βασικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα κράτη μέλη σχετικά με τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το Εθνικό Σύστημα Προστατευόμενων Περιοχών, τα εργαλεία διαχείρισής τους και η διακυβέρνηση των προστατευόμενων περιοχών μέσω των διατάξεων του νέου περιβαλλοντικού νόμου 4685/2020.

Τα διαδικτυακά σεμινάρια αποτελούν μέρος του προγράμματος κατάρτισης και ενδυνάμωσης ικανοτήτων που συντονίζει και υλοποιεί το WWF Ελλάς σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ και τους λοιπούς εταίρους του έργου LIFE-IP 4 NATURA. Το πρόγραμμα, έχοντας σχεδιαστεί με βάση την καταγραφή γνώσεων, απόψεων και αναγκών κατάρτισης των εμπλεκομένων, περιλαμβάνει ποικίλες δράσεις κατάρτισης και ενημέρωσης, όπως διαδικτυακά και δια ζώσης σεμινάρια, ηλεκτρονική πλατφόρμα για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση, καθώς και ειδικότερες ενέργειες στο πλαίσιο της υλοποίησης άλλων δράσεων του LIFE-IP 4 NATURA. Το πρόγραμμα κατάρτισης θα «ξεδιπλώνεται» σταδιακά μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου (2025), απευθυνόμενο τόσο στα στελέχη των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, όσο και στους χρήστες των περιοχών Natura και το γενικό κοινό στην χώρα μας.