Η τεχνολογία στην υπηρεσία του δικτύου Natura 2000

13 Νοεμβρίου, 2019
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Την πρώτη έκδοση ενός Διαδικτυακού Γεωχωρικού Συστήματος Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων (Decision Support System – DSS), το οποίο θα υποβοηθήσει σημαντικά τη λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000, παρουσίασαν ερευνητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε ημερίδα εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2019.

 width=Ως υπεύθυνοι της δράσης C.3 του LIFE-IP 4 NATURA, οι ερευνητές  του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου παρουσίασαν την πρώτη έκδοση του Συστήματος στα στελέχη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με σκοπό να βελτιωθεί και να εξασφαλιστεί η δημιουργία ενός εργαλείου υψηλής ποιότητας, το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες των τελικών χρηστών.

Το νέο αυτό σύστημα θα βοηθήσει το προσωπικό των δημοσίων υπηρεσιών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για την καλύτερη παρακολούθηση της κατάστασης των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα.

 width=Παρέχοντας οδηγίες, επικαιροποιημένες πληροφορίες και στοιχεία για την κατάσταση αδειοδότησης και εξουσιοδότησης, το νέο σύστημα θα επιτρέψει τον καλύτερο έλεγχο των ειδικών οικολογικών αξιολογήσεων και των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, με τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 θα απλουστευθούν και θα επιταχυνθούν σημαντικά.