Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) στο εταιρικό σχήμα του LIFE-IP 4 NATURA

1 Σεπτεμβρίου, 2021
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Οι εταίροι του LIFE-IP 4 NATURA καλωσορίζουν τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο εταιρικό σχήμα του έργου, καθώς πριν λίγες ημέρες υπογράφηκε η 4η τροποποίηση της Σύμβασης Χρηματοδότησης ανάμεσα στο ΥΠΕΝ και τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστικό Οργανισμό για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον που προβλέπει την εισχώρηση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στους εταίρους του έργου.

Ο O.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. συστήθηκε με το ν. 4685/2020 με κύρια αρμοδιότητά του να λειτουργεί επιτελικά και συνεργατικά με άλλους αρμόδιους φορείς (Υπουργεία, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, κοινωνία των πολιτών, παραγωγικοί φορείς), έχοντας ρόλο συντονιστικό σε θέματα διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών και αποστολή να σχεδιάζει και να παρακολουθεί την προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών αυτών. Σύμφωνα με το ν. 4685/2020, οι υπάρχοντες ΦΔΠΠ συγχωνεύονται και μετατρέπονται σε 24 Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΜΔΠΠ), οι οποίες αποτελούν διοικητικές δομές του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. Στόχος του νέου Οργανισμού είναι η εφαρμογή του συστήματος της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, με αξιοποίηση τριών σύγχρονων εργαλείων του δημόσιου μάνατζμεντ; του προγραμματισμού, της δικτύωσης και της συμβασιοποίησης. Το νέο σύστημα επιχειρεί να αποτελέσει μεταρρύθμιση των δημόσιων πολιτικών για τις προστατευόμενες περιοχές.

Κύριος ρόλος του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο LIFE-IP 4 NATURA θα είναι η διαχείριση του έργου (Project Management), ο συντονισμός για την υλοποίηση των πιλοτικών σχεδίων διαχείρισης στις 4 περιοχές Natura 2000 της χώρας, καθώς και η παρακολούθηση του Πλαισίου Δράσεων Προτεραιότητας για την Προγραμματική Περίοδο 2021 – 2027.

Η ιστοσελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.: https://necca.gov.gr/

Η σελίδα του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στο Facebook: https://www.facebook.com/ofypeka/