Ολοκλήρωση κύκλου διαδικτυακών σεμιναρίων για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην πράξη

23 Απριλίου, 2024
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Ένας ακόμα κύκλος διαδικτυακών σεμιναρίων του LIFE-IP 4 NATURA ολοκληρώθηκε με επιτυχία, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος κατάρτισης & ενδυνάμωσης ικανοτήτων του έργου. Το σεμινάριο «Διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην πράξη» αποτελεί συνέχεια του σεμιναρίου «Η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα» που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

Το σεμινάριο διάρκειας δύο ωρών απευθυνόταν σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες πολιτών που σχετίζονται με τις περιοχές Natura 2000, είτε μέσω της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, είτε ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
Η συμμετοχή ήταν μεγάλη ξεπερνώντας τους διακόσιους συμμετέχοντες, οι οποίοι προέρχονταν από ποικίλους φορείς όπως επαγγελματικά επιμελητήρια, περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικούς οργανισμούς αλλά και πανεπιστήμια. Πολλοί από συμμετέχοντες είχαν παρακολουθήσει και προηγούμενα σεμινάρια της δράσης κατάρτισης.

Στη διάρκεια του σεμιναρίου παρουσιάστηκε το πώς η διαχείριση των περιοχών Natura 2000 αφορά τις τοπικές κοινωνίες, ποιοι είναι οι γενικοί κανόνες και οι ειδικές ρυθμίσεις στις περιοχές του δικτύου, καθώς και πώς υλοποιούνται νέα έργα και δραστηριότητες. Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης εστίασε στη συμμετοχή των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων στη λήψη των αποφάσεων και πώς μπορεί η τοπική κοινωνία να συμμετέχει στη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών.

Από το σεμινάριο, μέσα από διαδραστικά εργαλεία και τις ερωτήσεις που η ομάδα έργου είχε την ευκαιρία να θέσει στους συμμετέχοντες, προκύπτει μια ενδιαφέρουσα χαρτογράφηση αντιλήψεων σχετικά με το ρόλο και τις αλληλεπιδράσεις των εμπλεκομένων στο πλαίσιο της διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, αλλά και σχετικά με το τι πρέπει να γίνει προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος και η συμμετοχή των πολιτών.

Για παράδειγμα, στην ερώτηση «πείτε μας την πρώτη λέξη που σας έρχεται στο μυαλό όταν ακούτε διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και τοπική κοινωνία», λέξεις όπως προστασία, βιοποικιλότητα, περιβάλλον, αειφορία και ισορροπία ήταν οι αυτές που αναφέρθηκαν με τη μεγαλύτερη συχνότητα, ενώ σημαντική αναφορά είχαν έννοιες όπως συνεργασία, σεβασμός, διάλογος, συνύπαρξη. Ακολούθως, στην ερώτηση «πείτε μας το απαραίτητο συστατικό για μια αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ της τοπικής κοινωνίας και εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση» οι συμμετέχοντες τόνισαν τη σημασία της εμπιστοσύνης, της επικοινωνίας, της συνεργασίας, του διαλόγου και της ενημέρωσης αλλά και του σεβασμού, της ομαδικότητας και της ειλικρίνειας.

Το πρόγραμμα κατάρτισης του LIFE-IP 4 NATURA, το οποίο σχεδιάζει και υλοποιεί το WWF Ελλάς, έχει ως στόχο την επαύξηση των γνώσεων και τη βελτίωση της κατανόησης θεμάτων όπως η προστασία της βιοποικιλότητας, η εφαρμογή των ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση, οι ρυθμίσεις για έργα και δραστηριότητες στις περιοχές του δικτύου Natura 2000, η διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, και ο ρόλος των εμπλεκομένων μερών.