ppGIS: Όλα όσα θα ήθελες να ξέρεις για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες σε μια πλατφόρμα

24 Απριλίου, 2024
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

To ppGIS LIFE-IP 4 NATURA, το συμμετοχικό Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες και τη φύση της Ελλάδας, συμβάλει με καταλυτικό τρόπο στην προστασία του περιβάλλοντος.

Χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα του ppGIS, οι χρήστες μπορούν να δουν με απλό τρόπο τι μας προσφέρει η φύση και τα οικοσυστήματα γύρω μας. Οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, τα οφέλη που αποκομίζει ο άνθρωπος από τα οικοσυστήματα και συντελούν στην ευημερία του, συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά σε ένα ολοκληρωμένο εργαλείο εύκολο στη χρήση.

Αυτό που βλέπουμε απέναντι μας δεν είναι απλά ένα βουνό, ένα δένδρο, μια παραλία. Η περιοχή που κινούμαστε καθημερινά ή απολαμβάνουμε την περίοδο των διακοπών, μας προσφέρει οφέλη πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να αντιληφθούμε με την πρώτη ματιά.

Στο ppGIS κάθε πολίτης μπορεί να βρει πληροφορίες για το οικοσύστημα που τον ενδιαφέρει και για τις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει στον άνθρωπο (παραγωγή προϊόντων ξυλείας, ρύθμιση κλίματος, προστασία από διάβρωση, αναψυχή κ.ά.) και ταυτόχρονα να συνεισφέρει με τις δικές του καταγραφές χρησιμοποιώντας ένα ειδικό app στο κινητό του.

Οι πληροφορίες που καταγράφουν οι πολίτες με τις οποίες αξιολογούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες για την συνεχή ανανέωση του εργαλείου και ειδική έμφαση δίνεται στις πιέσεις που μπορεί κάποιος να εντοπίσει και να καταθέσει. Όλες οι πληροφορίες αξιολογούνται από τον αρμόδιο φορέα και όπου χρειαστεί θα λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα.

Τα χαρακτηριστικά του εργαλείου

Το ppGIS LIFE-IP 4 NATURA αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, σε στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών-Τμήμα Βιολογίας, τον ΟΦΥΠΕΚΑ, το Υπουργείου Περιβάλλοντος και το WWF Eλλάς

Το εργαλείο έχει δύο βασικούς άξονες.

Ο ένας έχει να κάνει με την καταγραφή, προβολή και αξιοποίησή από τις δημόσιες υπηρεσίες των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την μελέτη των οικοσυστημάτων και των οικοσυστημικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της σχετικής δράσης LIFE-IP που συντονίστηκε από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το εργαλείο έχει παραδοθεί από την ερευνητική ομάδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στον ΟΦΥΠΕΚΑ και είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις αδειοδοτήσεων, διαχειριστικών παρεμβάσεων κ.ά.

Ο δεύτερος άξονας αφορά στη χρήση του από το ευρύ κοινό. Οι πολίτες έχουν στα χέρια τους ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να τους προσφέρει πολύ χρήσιμες πληροφορίες για την περιοχή που έχουν επισκεφθεί, ενώ παράλληλα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχετική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα προκειμένου να αξιολογήσουν μια οικοσυστημική υπηρεσία ή να δηλώσουν κάποια απειλή που εντοπίζουν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα.

Ποιες πληροφορίες παρέχονται

Ο χρήστης του ppGIS μπορεί να βρει επιστημονικά γεωγραφικά δεδομένα και πληροφορίες με την κατάλληλη δομή και εύκολη αναζήτηση με βάση την κάθε περιοχή, τα οποία συγκεντρώθηκαν από δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, επεξεργάστηκαν και αναλύθηκαν από το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA.

Τα δεδομένα αυτά και οι πληροφορίες, τις οποίες θα διαχειρίζεται και θα ανανεώνει στο μέλλον ο ΟΦΥΠΕΚΑ, αφορούν τις οικοσυστημικές υπηρεσίες που εμφανίζουν τα οικοσυστήματα της χώρας μας σε εθνική κλίμακα αλλά και σε πέντε τοπικές περιοχές μελέτης: Στο Σούνιο, στην Κρήτη, στην Βεγορίτιδα, στο Φαλακρό και στη Δαδιά συγκεντρώθηκαν όλα τα απαραίτητα δεδομένα, καταγράφηκε διαχρονικά η εξέλιξη των τύπων οικοσυστημάτων και υπολογίστηκαν οι οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενότητα του ppGIS LIFE-IP 4 NATURA σχετικά με τα Εθνικά Πάρκα της χώρας στην οποία παρουσιάζονται με διαδραστικό τρόπο όχι μόνο οι βασικές πληροφορίες για τα Εθνικά Πάρκα, τις ζώνες χρήσεις και τα οικοσυστήματα που φιλοξενούν αλλά ακόμα και δεδομένα σχετικά με την εύκολη πρόσβαση στην περιοχή, άλλα σημεία ενδιαφέροντος αλλά και πιθανούς κινδύνους.

Περισσότερα για το εργαλείο

Η διαδικτυακή πλατφόρμα του ppGIS LIFE-IP 4 NATURA είναι διαθέσιμη εδώ.

Η εφαρμογή για κινητά είναι διαθέσιμη εδώ (για android) και εδώ (για iphone).