Προδιαγραφές σχεδίων δράσης: Ένα σημαντικό βήμα για την προστασία της φύσης στην Ελλάδα

11 Νοεμβρίου, 2020
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Την Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου 2020, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση σχετικά με τον καθορισμό των προδιαγραφών και του περιεχομένου των σχεδίων δράσης ειδών και τύπων οικοτόπων. Πρόκειται για το τελικό βήμα σειράς ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 NATURA, υπό το συντονισμό του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με τη θεσμοθέτηση των προδιαγραφών τίθενται οι κατάλληλες βάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης, ενός από τα σημαντικότερα εργαλεία που διαθέτουμε για την προστασία σημαντικών ειδών χλωρίδας και πανίδας καθώς και οικοτόπων.

Τι είναι οι προδιαγραφές;

Η υπουργική απόφαση καθορίζει τη δομή και τις τεχνικές προδιαγραφές ενός σχεδίου δράσης, προσδιορίζοντας με λεπτομέρεια τόσο το απαραίτητο σκέλος της ανάλυσης (μεθοδολογία εκπόνησης των σχεδίων, βιολογικές-οικολογικές-πληθυσμιακές παράμετροι, πιέσεις-απειλές, εμπλεκόμενοι φορείς), όσο και το σχεδιασμό των αναγκαίων παρεμβάσεων (σκοπός και στόχοι, μέτρα και δράσεις, πρόγραμμα παρακολούθησης, αναθεώρηση). Επίσης προβλέπει διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς σε κεντρικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο, προκειμένου η γνώμη τους να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διαμόρφωση των σχεδίων.

Πώς τις φτιάξαμε;

Η κατάρτιση των προδιαγραφών έγινε σε διαδοχικά βήματα στο πλαίσιο του LIFE-IP 4 NATURA, με τη συμμετοχή ενός συνόλου αρμόδιων φορέων και ειδικών επιστημόνων. Το αρχικό κείμενο βάσης που συνέταξε η Διεύθυνση Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ έτυχε περαιτέρω επεξεργασίας από ομάδα εργασίας, η οποία συγκροτήθηκε από ειδικούς επιστήμονες (ΥΠΕΝ, εταίροι LIFE-IP 4 NATURA και εξωτερικοί συνεργάτες).

Η ομάδα εργασίας, έπειτα από διαδοχικούς κύκλους επεξεργασίας που περιλάμβαναν επισκόπηση βιβλιογραφίας και καλών πρακτικών, εμπλούτισε το προσχέδιο, το οποίο αναπτύχθηκε περαιτέρω μετά από διαβούλευση σε ειδική συνεδρία του  9ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οικολογίας. Την σκυτάλη πήρε ακολούθως το ΥΠΕΝ (Τμήμα Προστατευόμενων Περιοχών), συντάσσοντας προσχέδιο απόφασης που, με τη σειρά του, έτυχε νεότερης επεξεργασίας μετά από σχόλια της Επιστημονικής Επιτροπής του LIFE-IP 4 NATURA και υποβλήθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στην τελική φάση της διαδικασίας, η γνωμοδότηση της Επιτροπής Φύση 2000 οδήγησε στην οριστική διαμόρφωση του κειμένου.

Γιατί είναι σημαντικές;

Η υπουργική απόφαση έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς μέχρι πρόσφατα τα σχέδια δράσης ακολουθούσαν διαφορετικές προδιαγραφές και χαρακτηρίζονταν από ανομοιογένεια στο σχεδιασμό μέτρων και δράσεων. Με τις θεσμοθετημένες πλέον προδιαγραφές προσδιορίζεται με πληρότητα και συνεκτικότητα ένα σύνολο τεχνικών και διαδικαστικών στοιχείων των σχεδίων δράσης, ενώ συγχρόνως ενισχύεται η παρακολούθηση της εθνικής προσπάθειας διατήρησης της βιοποικιλότητας.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες όσο και οι ειδικοί επιστήμονες είναι πλέον καλύτερα εξοπλισμένοι στην προσπάθειά τους για προστασία της ελληνικής φύσης, και η χώρα μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά σε όσα προβλέπουν οι οδηγίες για τη φύση, η νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

 

Το ΦΕΚ της υπουργικής απόφασης είναι διαθέσιμο από το Εθνικό Τυπογραφείο (εδώ).

Δείτε επίσης εδώ το σχετικό Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ.