Στο Ηράκλειο το 4ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο της ESP για τις οικοσυστημικές υπηρεσίες

8 Αυγούστου, 2022
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Οι πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα των οικοσυστημικών υπηρεσιών αποτελούν το αντικείμενο διεθνούς συνεδρίου που διοργανώνεται στο Ηράκλειο της Κρήτης, 10-14 Οκτωβρίου 2022, με τίτλο «Οικοσυστημικές υπηρεσίες για την ενδυνάμωση των ανθρώπων και των κοινωνιών σε περιόδους κρίσεων».

Η επιστήμη των οικοσυστημικών υπηρεσιών, έχοντας πλέον ωριμάσει σε παγκόσμιο επίπεδο, προσελκύει ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον όχι μόνο των ειδικών αλλά και του ευρύτερου κοινού. Η επανάσταση στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων κατά τις τελευταίες δεκαετίες μας επέτρεψε να ποσοτικοποιήσουμε, να μοντελοποιήσουμε και να χαρτογραφήσουμε τις αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-φύσης. Ωστόσο, η αξιοποίηση όλων αυτών των πληροφοριών κατά τη λήψη αποφάσεων από το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα παραμένει μία σημαντική πρόκληση.

Οι τελευταίες σύνθετες παγκόσμιες κρίσεις -ανθρωπιστικές, στρατιωτικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και βέβαια αυτή της πανδημίας- υπογραμμίζουν τόσο τις δυνατότητες όσο και τους περιορισμούς ατόμων και κοινωνιών σε σχέση με προώθηση της κοινωνικής και οικολογικής ανθεκτικότητας και την προσαρμογή στις αλλαγές. Είναι, επομένως, καιρός να ενισχυθεί η συμπερίληψη των τοπικών κοινωνιών και της κοινωνίας των πολιτών στο ευρύ πεδίο των οικοσυστημικών υπηρεσιών.

Ο στόχος αυτής της, τέταρτης στη σειρά, ευρωπαϊκής διάσκεψης της Σύμπραξης για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (Ecosystem Services Partnership) είναι να δοθεί έμφαση στους διάφορους τρόπους για τη συμμετοχή διαφόρων κοινωνικών ομάδων (π.χ. τοπικοί ενδιαφερόμενοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς λήψης αποφάσεων, ΜΚΟ, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, φοιτητές, επιχειρήσεις) στην επιστήμη, την πολιτική και την πρακτική των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Εκτός από ερευνητές, ειδικούς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επιδιώκεται η συμμετοχή του ευρέως κοινού, των κοινοτήτων ακτιβιστών και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, οι οποίες καλούνται να συμμετάσχουν στο συνέδριο.

Το πενθήμερο συνέδριο διοργανώνουν η Σύμπραξη για τις Οικοσυστημικές Υπηρεσίες (ESP), το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Τμήμα Γεωγραφίας του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με την υποστήριξη του έργου LIFE-IP 4 NATURA και της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως έχει ανακοινωθεί στην -πολύ ενδιαφέρουσα- ιστοσελίδα του συνεδρίου, η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων είναι η 14η Αυγούστου.