Συμμετοχή στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας

12 Οκτωβρίου, 2018
Κατηγορίες: Επικαιρότητα
Tags:

Η ομάδα LIFE-IP 4 NATURA του WWF Ελλάς συμμετείχε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας, που διοργανώθηκε από την Ελληνική Οικολογική Εταιρεία (HELECOS), από 4 μέχρι 7 Οκτωβρίου 2018, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο συνέδριο παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP 4 NATURA, από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου κο. Ιωάννη Μητσόπουλο, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η παρουσίαση αναφέρθηκε στους στόχους του έργου ως προς τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων και πολιτικών για την πληρέστερη εφαρμογή των Ευρωπαϊκών οδηγιών για τη φύση, και σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας (ΠΔΠ) της Ελλάδας για την διαχείριση του δικτύου Natura 2000.

 width=Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι δράσεις του έργου: η πιλοτική εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων περιοχών Natura 2000, η εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίων δράσης για είδη και οικοτόπους Κοινοτικού ενδιαφέροντος, η χαρτογράφηση των οικοσυστημάτων και των υπηρεσιών τους σε όλη τη χώρα, καθώς και ο σχεδιασμός καινοτόμων εργαλείων διαχείρισης των περιοχών Natura 2000. Τέλος, συζητήθηκαν οι δράσεις κατάρτισης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού υπηρεσιών και φορέων που εμπλέκονται με τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών, καθώς και η εκστρατεία ενημέρωσης για το Δίκτυο Natura 2000 με στόχο το ευρύ κοινό. Την παρουσίαση παρακολούθησαν πολυάριθμα μέλη της επιστημονικής κοινότητας της χώρας, που έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, συμμετέχοντας σε μακροσκελή συζήτηση σχετικά με το έργο.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε Ειδική Συνεδρία για τα περιεχόμενα των Σχεδίων Δράσης Ειδών και οικοτόπων (υπο-δράση Α.1.2). Τα Σχέδια αυτά προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία για τη διατήρηση της Βιοποικιλότητας (ν. 3937/2011) και είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική προστασία των ειδών ή τύπων οικοτόπων που αφορούν. Στο πλαίσιο του έργου LIFE-IP 4 Natura, θα εκπονηθούν (Δράση Α. 1) και εντέλει θα θεσμοθετηθούν και θα υλοποιηθούν 13 Σχέδια Δράσης.

Το επόμενο βήμα μετά την επιλογή των ειδών και του οικότοπου για τα οποία θα αναπτυχθούν Σχέδια Δράσης (υπο-δράση Α.1.1), ήταν ένα σχέδιο περιεχομένων και δομής των Σχεδίων Δράσης ώστε αυτά να είναι πλήρη και ομοιογενή ώστε να θεσμοθετηθούν. Τη δράση αυτή ανέλαβε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Υπό τον συντονισμό του κου Βαγγέλη Παράβα, ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή εταίρων του προγράμματος και άλλων ειδικών κατέληξε σε ένα τελικό προσχέδιο περιεχομένων το οποίο και παρουσιάστηκε στην επιστημονική κοινότητα στη διάρκεια ειδικής συνεδρίας του HELECOS 9. Η ανταπόκριση ήταν θετική και η συζήτηση που ακολούθησε εξαιρετικά γόνιμη, καθώς διατυπώθηκαν ενδιαφέρουσες προτάσεις και διευκρινίσεις προς όφελος του τελικού παραδοτέου.