Στις 18 Μαρτίου 2023 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Έργου LIFE-IP 4 NATURA στο πλαίσιο της  διοργάνωσης της 5ης Διεθνούς Έκθεσης Verde.tec (17–19 Μαρ. 2023, Εκθεσιακό Κέντρο M.E.C. Παιανίας) στην ειδική ημερίδα με τίτλο: “LIFE Programme, the EU’s funding instrument for environment and climate action” – «Πρόγραμμα LIFE, το χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα», το οποίο διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του  Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού για το Κλίμα, τις Υποδομές και το Περιβάλλον (CINEA) σε σύμπραξη με το Πράσινο Ταμείο.

Το Verde.tec είναι ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά γεγονότα στην Ελλάδα. Φέτος το βασικό θέμα της διοργάνωσης ήταν η διερεύνηση φάσματος θεμάτων για την ενέργεια, την κυκλική οικονομία και τις έξυπνες πόλεις.

Στόχος της ειδικής ημερίδας που αφιερώθηκε στα έργα LIFE είναι η ενημέρωση, υποστήριξη και συμβουλευτική των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού Χρηματοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν σε ειδικά προγραμματισμένη συνεδρία τα 3 ελληνικά έργα ολοκληρωμένα έργα LIFE IP της χώρας, ένα εκ των οποίων ήταν και το LIFE-IP 4 NATURA (https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/life-verdetec-2023-2023-03-17_en), κατά την οποία παρουσιάστηκε η συνεισφορά του έργου LIFE-IP 4 NATURA στην ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας, την υποστήριξη της διαχείρισης του δικτύου Natura 2000 και υλοποίησης του του πλαισίου δράσης προτεραιότητας, καθώς και η ενσωμάτωση των στόχων για τη προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας σε άλλες πολιτικές και χρηματοδοτικά προγράμματα στην Ελλάδα. Ακολούθησε συζήτηση για τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ολοκληρωμένα προγράμματα LIFE σε επίπεδο εμπλοκής ενδιαφερόμενων, οικονομικό και κοινωνικό, ενώ πραγματοποιήθηκε και σύντομη παρουσίαση των αποτελεσμάτων άλλων ελληνικών έργων LIFE από εκπροσώπους τους.