Συνάντηση εργασίας για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Μαυρόγυπα, τον Γυπαετό και το Όρνιο στην Ελλάδα

8 Μαΐου, 2019
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18 Απριλίου, Συνάντηση Εργασίας για τη σύνταξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον Μαυρόγυπα, τον Γυπαετό και το Όρνιο στην Ελλάδα στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων στην Αθήνα, η οποία διοργανώθηκε από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE-IP 4 NATURA (LIFE16 IPE/GR/000002). Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανάλυση των απειλών που αντιμετωπίζουν τα τρία είδη γυπών και ο προσδιορισμός των δράσεων που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα συνταχθεί από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ τους επόμενους μήνες και θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος.

 width=

Περισσότεροι από 50 ειδικοί επιστήμονες από όλη την Ελλάδα συμμετείχαν στις εργασίες της συνάντησης, εκπροσωπώντας φορείς που δραστηριοποιούνται για την προστασία των γυπών στην Ελλάδα (πΜΚΟ, Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών, Δασαρχεία, Δ/νσεις Δασών, ΥΠΕΝ, ΥΠΑΑΤ, Σύλλογοι Περίθαλψης Άγριων Ζώων κ.λπ.).

 width=

Κατά τη συνάντηση διαφάνηκε η επιτακτική ανάγκη της ενεργούς εμπλοκής όλων των αρμόδιων υπηρεσιών και φορέων στη διαμόρφωση του τελικού Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς θα συμμετάσχουν στην υλοποίησή του.

 

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ  Εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την παρουσία και συμβολή τους και θα συνεχίσει τις επαφές με τους εμπλεκόμενους φορείς μέχρι την ολοκλήρωση της συγγραφής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα τρία αυτά είδη γυπών.