Νέα

Αλέξης Αλεξανδρής

Στόχοι διατήρησης σε τοπικό επίπεδο: Ένα σημαντικό βήμα για τη διαχείριση των περιοχών Natura 2000 στην Ελλάδα

Για πρώτη φορά καθορίζονται στη χώρα μας στόχοι διατήρησης για είδη και τύπους οικοτόπων ενωσιακού ενδιαφέροντος στις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) και τους Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ) του δικτύου Natura 2000, επιτυγχάνοντας έτσι ένα σημαντικό ορόσημο για την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών. Με τη θέσπιση στόχων διατήρησης σε τοπικό επίπεδο […]

Περισσότερα
Δείτε περισσότερα άρθρα