Δημόσια διαβούλευση επί Σχεδίων ΚΥΑ για 8 Σχέδια Δράσης Ειδών και τύπων Οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος

15 Ιουλίου, 2020
Κατηγορίες: Ανακοινώσεις
Tags:

Ξεκίνησε η διαβούλευση για τη θεσμοθέτηση οκτώ (8) Σχεδίων Δράσης για την προστασία και διατήρηση των πληθυσμών ειδών και τύπων οικοτόπων Κοινοτικού Ενδιαφέροντος.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τα σχέδια ισάριθμων Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να καταθέσει επώνυμα τα σχόλιά του έως την Παρασκευή 14 Αυγούστου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση lifeip4natura@gmail.com.

Τα σχέδια ΚΥΑ καταρτίστηκαν βάσει των αντίστοιχων μελετών που εκπονήθηκαν και παρελήφθησαν από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα – Integrated actions for conservation and management of Natura 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece» (Κωδ. LIFE16 IPE/GR/000002). 

Δείτε εδώ τα πλήρη κείμενα των μελετών:

Ακολουθούν τα σχέδια ΚΥΑ: