Στα «σκαριά» το νέο εθνικό «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας»

12 Δεκεμβρίου, 2018
Κατηγορίες: Επικαιρότητα
Tags:

Για την νέα προγραμματική περίοδο (2021-2027), μέσω του Ολοκληρωμένου Έργου LIFE-IP 4 NATURA, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με το Πράσινο Ταμείο, θα καταρτίσει το εθνικό «Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας» (ΠΔΠ/ PAF) για τη χρηματοδότηση περιοχών NATURA 2000 το οποίο θα αφορά:

  1. στον προσδιορισμό των στόχων και των προτεραιοτήτων, width=
  2. στην περιγραφή των μέτρων/δράσεων που θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν,
  3. στην αναγνώριση της πιθανής οικονομικής συνεισφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
  4. στην παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης του προγράμματος.

Η ημερίδα που διοργάνωσαν στις 7/12/2018 η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ και το Πράσινο Ταμείο, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ε.Ε., αποσκοπεί στην καλύτερη προετοιμασία της εκπόνησης του ΠΔΠ για τη νέα προγραμματική περίοδο που θα γίνει συντονισμένα μέσω του Έργου LIFE-IP 4 NATURA.

 width=

Η διαδικασία αυτή προβλέπει την παρακολούθηση του Τρέχοντος ΠΔΠ (2014-2020) μέσω ειδικά διαμορφωμένων δεικτών, τον καθορισμό των προτεραιοτήτων για τη νέα προγραμματική βάση των εκθέσεων της κατάστασης του περιβάλλοντος στη χώρα και τη δημόσια διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς για την εξειδίκευση των μέτρων και των πολιτικών.

H ημερίδα είχε επίσης στόχο την παρουσίαση και συζήτηση των διαφόρων χρηματοδοτικών μεσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το δίκτυο Νatura 2000 μεταξύ των αρμόδιων διαχειριστικών αρχών και των θεματικών υπηρεσιών της διοίκησης που ασχολούνται με το δίκτυο Natura 2000.

 

 width=

 width=

 width=